โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1-2563

กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1-2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 20:46:02
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1-2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 520 หมู่ที่. 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
15/05/2020 - 01/07/2020
รายละเอียด :

กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ขั้น ป.1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางศิริพร วุฒิการณ์

รูปภาพกิจกรรม