โครงการ/กิจกรรม รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เรื่อง ครัวป่า

รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เรื่อง ครัวป่า

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:30:00
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เรื่อง ครัวป่า
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์

รูปภาพกิจกรรม