โครงการ/กิจกรรม รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 21:53:13
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกันยายน 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนันทนา ทาอิน

รูปภาพกิจกรรม