โครงการ/กิจกรรม รายงานสรุปกิจกรรมเข้าค่ายภาวะความเป็นผู้นำ สภานักเรียนปีการศึกษา 2563

รายงานสรุปกิจกรรมเข้าค่ายภาวะความเป็นผู้นำ สภานักเรียนปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:09:07
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานสรุปกิจกรรมเข้าค่ายภาวะความเป็นผู้นำ สภานักเรียนปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

https://drive.google.com/file/d/1AdiHJmJh9Dp9UEXYVyamB_GNwxVWCoft/view?usp=sharing

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนเรศ วงค์สถาน

รูปภาพกิจกรรม