โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 2 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:59:55
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
01/02/2021 - 26/02/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์

รูปภาพกิจกรรม