โครงการ/กิจกรรม รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:20:29
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอัญชรา มูลศรี

รูปภาพกิจกรรม