โครงการ/กิจกรรม การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม

การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 09:15:08
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายภานุวัฒน์ พัฒนา

รูปภาพกิจกรรม