โครงการ/กิจกรรม รายงานเช็คชื่อ ชุมนุม ป.4-6

รายงานเช็คชื่อ ชุมนุม ป.4-6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 22:20:56
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานเช็คชื่อ ชุมนุม ป.4-6
หน่วยงาน :
ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม