โครงการ/กิจกรรม การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนสิงหาคม 2564

การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนสิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 1 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:13:32
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนสิงหาคม 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
01/08/2021 - 31/08/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง

รูปภาพกิจกรรม