โครงการ/กิจกรรม ส่งแผนการกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา 2564

ส่งแผนการกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:49:18
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ส่งแผนการกิจกรรมแนะแนว ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
21/06/2021 - 08/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางณัฐธิดา อุตส่าห์

รูปภาพกิจกรรม