โครงการ/กิจกรรม PDCA เดือนกรกฎาคม 64

PDCA เดือนกรกฎาคม 64

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:10:52
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PDCA เดือนกรกฎาคม 64
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข

รูปภาพกิจกรรม