โครงการ/กิจกรรม รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA พฤศจิกายน 2563

รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:10:49
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA พฤศจิกายน 2563
หน่วยงาน :
สพป.ชร. เขต3
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
02/11/2020 - 27/11/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเกรียงไกร โนชัย

รูปภาพกิจกรรม