โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:48:35
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวันดี ริยะสาร

รูปภาพกิจกรรม