โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 01:37:26
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
หน่วยงาน :
สพป.ชร. เขต3
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเกรียงไกร โนชัย

รูปภาพกิจกรรม