โครงการ/กิจกรรม รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 16:08:40
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจินตนา ธรรมวงค์

รูปภาพกิจกรรม