โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09:47:14
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอัญชรา มูลศรี

รูปภาพกิจกรรม