โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA

รายงาน PDCA

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 21:48:33
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวันดี ริยะสาร

รูปภาพกิจกรรม