โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 23:42:50
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
05/12/2020 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวันดี ริยะสาร

รูปภาพกิจกรรม