โครงการ/กิจกรรม การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 16:44:45
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
วัดพระเจ้าล้านทอง
ระหว่างวันที่ :
24/07/2020 - 24/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางตีรณา หลวงศร วงษา

รูปภาพกิจกรรม