โครงการ/กิจกรรม การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 11:40:51
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
หน่วยงาน :
-
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชิษณุพงศ์ วันติ

รูปภาพกิจกรรม