โครงการ/กิจกรรม รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA สิงห

รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA สิงห

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:58:39
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือ PDCA สิงห
หน่วยงาน :
สพป.ชร เขต 3
สถานที่ :
รปค.15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเกรียงไกร โนชัย

รูปภาพกิจกรรม