โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563

กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 8 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:09:30
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
08/07/2020 - 31/10/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายคมกริช พลหาญ

รูปภาพกิจกรรม