โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(Seif Assessment Report )

รายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(Seif Assessment Report )

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 11:25:43
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(Seif Assessment Report )
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชิษณุพงศ์ วันติ

รูปภาพกิจกรรม