โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน กันยายน 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:13:49
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน กันยายน 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์

รูปภาพกิจกรรม