โครงการ/กิจกรรม กำหนดการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563

กำหนดการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 16:09:48
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 30/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางณัฐธิดา อุตส่าห์

รูปภาพกิจกรรม