โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 00:15:21
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/12/2020 - 30/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอัมพร ยุวงค์

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon