โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 12:39:52
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ

รูปภาพกิจกรรม