โครงการ/กิจกรรม รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1-2564

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1-2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 8 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:47:12
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1-2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
เชียงแสน
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์

รูปภาพกิจกรรม