โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:21:00
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ห้องวิทยาศาสตร์ 7
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง

รูปภาพกิจกรรม