โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 30 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 08:37:18
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 13/11/2020
รายละเอียด :

แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางชนารดี พรมจันทร์

รูปภาพกิจกรรม