โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดผลประเมินผล 1/64

แผนการวัดผลประเมินผล 1/64

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 26 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 17:09:16
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดผลประเมินผล 1/64
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3.
ระหว่างวันที่ :
14/06/2021 - 29/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเอกชัย อาจหาญ

รูปภาพกิจกรรม