โครงการ/กิจกรรม แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค Covid 19 ภาคเรี

แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค Covid 19 ภาคเรี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:23:25
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดต่อโรค Covid 19 ภาคเรี
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียา พงศาปาน

รูปภาพกิจกรรม