โครงการ/กิจกรรม รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 18:21:33
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายธิติสรรค์ กันทะนิด

รูปภาพกิจกรรม