โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2563

รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15:52:27
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม

รูปภาพกิจกรรม