โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 02:28:20
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 520 หมู่ที่. 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
01/04/2020 - 17/09/2020
รายละเอียด :
รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางศิริพร วุฒิการณ์

รูปภาพกิจกรรม