โครงการ/กิจกรรม เยี่ยมบ้าน 5/5 1/2563

เยี่ยมบ้าน 5/5 1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:30:44
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เยี่ยมบ้าน 5/5 1/2563
หน่วยงาน :
สพป.ชร เขต 3
สถานที่ :
รปค.15
ระหว่างวันที่ :
16/09/2020 - 01/12/2020
รายละเอียด :

เยี่ยมบ้าน 5/5

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเกรียงไกร โนชัย

รูปภาพกิจกรรม