โครงการ/กิจกรรม รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 11:43:47
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจินตนา ธรรมวงค์

รูปภาพกิจกรรม