โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 20:23:03
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์

รูปภาพกิจกรรม