โครงการ/กิจกรรม แผนวัดและประเมินผลยุวกาชาด 6 ปีการศึกษา 2564

แผนวัดและประเมินผลยุวกาชาด 6 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 29 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 11:47:46
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนวัดและประเมินผลยุวกาชาด 6 ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม