โครงการ/กิจกรรม บันทึกการมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บันทึกการมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 21:19:09
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
บันทึกการมาเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เดือนกุมภาพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม