โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมหมอฟันน้อย

รายงานการอบรมหมอฟันน้อย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 1 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 16:26:07
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมหมอฟันน้อย
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม