โครงการ/กิจกรรม การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนมกราคม2564

การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนมกราคม2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 11:30:28
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การทำกิจกรรม 5ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือนมกราคม2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
หน้าอาคารราชประชา
ระหว่างวันที่ :
07/01/2021 - 28/01/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางตีรณา หลวงศร วงษา

รูปภาพกิจกรรม