โครงการ/กิจกรรม สรุปกิจกรรมอบรมในชั้นเรียน ปีการศึกษา2563

สรุปกิจกรรมอบรมในชั้นเรียน ปีการศึกษา2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 18 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 14:31:48
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
สรุปกิจกรรมอบรมในชั้นเรียน ปีการศึกษา2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม