โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

รายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 18:55:36
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
-
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชิษณุพงศ์ วันติ

รูปภาพกิจกรรม