โครงการ/กิจกรรม รายงาน pdca เดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563

รายงาน pdca เดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:34:51
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน pdca เดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสกุลกานต์ บุญสม

รูปภาพกิจกรรม