นางสาวปรียา พงศาปาน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990038XXXX
 • วันเกิด : 25/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085653XXXX
 • Facebook : Preeya Pongsaparn
 • Email : preeya.pon@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/reiyn-khnitsastr-kab-khru-pin/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 97508040450508
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1056

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -
2 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวปรียา พงศาปาน -