นายนเรศ วงค์สถาน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157070013XXXX
 • วันเกิด : 26/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091857XXXX
 • Facebook : Jane Nares
 • Email : nares.won@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/khru-nres/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2147483647
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 787

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่