นายณัฐพงษ์ ทาโน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157120004XXXX
 • วันเกิด : 29/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083766XXXX
 • Facebook :
 • Email : K.thanomax29@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 98184
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 10823

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่