นางนภพร อวดห้าว

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157110000XXXX
 • วันเกิด : 17/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089757XXXX
 • Facebook : Jam My
 • Email : teacheryam75@gmail.com
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/withyasastr-by-khru-yaem/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 942

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่