นางสาวนันทวัน จันทรังษี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157080007XXXX
 • วันเกิด : 23/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098448XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี 17/09/2020 - 17/09/2020
2 รายงานการปฏิบัติงาน 2563 นางสาวนันทวัน จันทรังษี -